Info tjärnar

Klubbens fyra tjärnar

Ulvbergstjärn: Vårt huvudsakliga medlemsvatten med underbar natur i avskildhet och tystnad. Fisktillgången är god. Vi har byggt flera vindskydd, eldstäder, spångar och bryggor för att öka tillgängligheten och trivseln vid våra besök.

Från och med hösten 2015 kan vi även erbjuda fiske efter öring.NYHET:

Sedan våren 2013 har klubben knutit till sig ytterligare tre tjärnar som gör det möjligt att utveckla klubbens fiske men även se till att även dessa tre vatten får tillsyn och möjlighet att utvecklas. Alla tre ligger nordväst om Ulvbergstjärn mot Butorp Olsäter.


Fisktjärn: Den största av tjärnen. Grund och lite svårfiskad.


Långtjärn: Ett fint vatten med god tillgång på abborre med storlek. Perfekt även för vinterfiske.


Lilltjärn: Litet tjärn med naturligt bestånd av framför allt abborre och gädda.


Klubbens medlemmar äger rätt att fiska i alla dessa vatten utan krav på särskilt fiskekort.


Allmänheten har tillträde till de tre sistnämnda tjärnarna. Fiskekort kan köpas hos ICA i Deje, Carl-Eriks Sportcenter i Forshaga och Bolist i Olsäter.

Dygnskort kostar 40 kr, årskort 100 kr.

 


 


E-post: forshaga.sfk@live.se

073-241 67 63


Copyright © All Rights Reserved