Regler

ReglerVid ankomst skall alltid inskrivning ske på anslagstavlan innan fisket.

Notera medlemsnummer, namn, fiskemetod och tidpunkt för ankomst. 


Styrelsen har beslutat att:

 

 

  • Upphäva förbudet mot luktbeten, så som Power Bait, Gulp m.m. då vi saknar underlag som motiverar förbud.
  • Familjekort får användas fritt inom familjen utan krav att den registrerade medlemmen måste närvara.

         Grundregel är familj mantalsskriven på samma adress, barn under 18 år som bor på annan ort räknas som                           familj.


Olaga fiske överlämnas till polis. (Lagbrott, t.ex. fiske utan medlemskap i föreningen)

 

Olovligt fiske (överträdelser mot klubbens regler):

  • Fiske från båt är inte tillåtet
  • Eldning är endast tillåten på anvisade platser
  • Medlemsbevis skall bäras synligt
  • Tillåtna fiskesätt är fluga, haspel och mete

          Styrelsen kan besluta om andra tillfälliga fiskemetoder i särskilda fall

  • Skadad fisk får ej återisättas

          Om oskadad fisk skall återisättas vid fiske i minusgrader skall den tillbaka i vattnet snarast, helst inom några                      sekunder för att undvika frysning av ögon m.m.

 

 

Dessa regler gäller fr.o.m. 1 april 2020.


Klubben utövar fisketillsyn vid klubbens samtliga vatten av förordnade tillsyningsmän.

E-post: forshaga.sfk@live.se

073-241 67 63


Copyright © All Rights Reserved