Regler

ReglerVid ankomst skall alltid inskrivning ske på anslagstavlan innan fisket.

Notera medlemsnummer, namn, fiskemetod och tidpunkt för ankomst. 


Medlemskortet skall bäras väl synligt på överkroppen.


När du lämnar tjärn skall du anteckna tidpunkt du avslutat fisket, hur många fiskar du fått samt hur många som du tar med dig hem.


Fiske får bedrivas med ett handredskap åt gången.


Powerbait är inte tillåtet!


Fiskkvot: Två fiskar per fisketillfälle, max 15 per år/medlem.

Ensam seniormedlem med familjekort två fiskar/dygn.

Familjekort har rätt till tre fiskar per dygn, max 15 per/år.


I Norra viken har flugfiske företräde. Se skyltning.


Båten får inte användas för fiske, endast för transport av personer och material.


Eldning får endast ske på anvisade platser.


Håll rent och snyggt. Tänk på miljön! Det du tar med dig till tjärn, kan du också ta med dig tillbaka.Skärpta regler för återisättning av fångad fisk


Fisk som svalt krok får inte återisättas!


Fiskemetod där fisken kan svälja kroken får inte användas av den som tagit upp sin kvot och ämnar fortsätta fiska. Fluga eller större trekrok får användas.


Fisk som skall återisättas skall om möjligt krokas av i vattnet då stressad fisk omedelbart efter att ha lyfts från vattnet får starkt försämrad gälfunktion och har svårt att syresätta sig under tiden mjölksyran går ur musklerna.


Klubben utövar fisketillsyn vid klubbens samtliga vatten av förordnade tillsyningsmän.

E-post: forshaga.sfk@live.se

073-241 67 63


Copyright © All Rights Reserved